Tegenvallende tijdwinst voor veerboot naar Ameland

Rederij Wagenborg is nog niet tevreden over de tijdwinst voor de veerboot die wordt geboekt met de bochtafsnijding van de vaargeul naar Ameland.

Volgens directeur Ger van Langen van Wagenborg is de geul op sommige plekken niet diep en breed genoeg, waardoor er snelheid moet worden geminderd. Onlangs heeft Wagenborg de nieuwe route getest. Vrijdag wordt deze officieel opgeleverd.

Wagenborg

Rijkswaterstaat kent de klachten, maar denkt dat Wagenborg iets meer geduld moet hebben. De afmetingen zijn besproken in overleg met onder anderen de kapiteins van Wagenborg, en er moest rekening gehouden worden met natuurwaarde. ,,Nu valt het in de praktijk iets tegen, maar het kan best zijn dat dit komt doordat het water nog erg troebel is door het baggeren”, aldus woordvoerder Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat. ,,De boten moeten dus door een dikkere massa en kunnen mogelijk daardoor niet sneller varen.”

De hoop is dat deze baggersedimenten binnen een paar maanden zijn neergedaald. ,,Maar het kan ook nog jaren duren. We hebben weinig ervaring met dergelijke projecten.”

Vaargeul

Rijkswaterstaat zorgt er de komende tijd in elk geval voor dat de diepte op de afgesproken vier meter blijft. De verwachting is dat de vaargeul beter bevaarbaar wordt als deze een wat natuurlijkere vorm aanneemt, waardoor de boeien iets naar buiten kunnen bewegen. ,,De bak heeft nu een U-vorm, maar na verloop van tijd wordt dit meer een V, waardoor de geul beter wordt benut.”

De overtocht van Holwerd naar Ameland duurde de laatste jaren steeds langer, omdat de bochten in de oorspronkelijke vaargeul geleidelijk naar buiten schuiven. De afsnijding moet een tijdwinst opleveren van drie tot zes minuten.

Bron