KNRM laat minder passagiers toe op boten bij open dag

De Koninklijke Neder landse Redding Maatschappij (KNRM) gaat op de jaarlijkse reddingbootdag voor het eerst maximaal twaalf passagiers op de boten toelaten. De afgelopen jaren liet de KNRM veel meer mensen op de reddingboten meevaren, ook al was dat wettelijk niet toegestaan.

De reddingbootdag is de open dag van de KNRM. Dit jaar vindt de open dag plaats op 11 mei. Tijdens de reddingbootdag stelt de KNRM jaarlijks zo’n 45 reddingstations open voor het publiek. Elk station heeft een eigen dagprogramma, maar het maken van een tocht met de boot is een vast onderdeel. Wie wil meevaren moet wel donateur van de KNRM zijn.

Risico’s

De afgelopen jaren zaten vaak twintig tot dertig passagiers aan boord, zegt Lieneke de Kroon van de KNRM. ,,Dat was wettelijk niet toegestaan, maar we zagen het door de vingers. Dat willen we nu niet meer. Stel dat er iets gebeurt aan boord. Om elk risico uit te sluiten gaan we nu voor het eerst de regels handhaven.”

Om de donateurs niet te verrassen vermeldt de KNRM in de uitnodigingsbrief expliciet dat er dit jaar maximaal twaalf passagiers per vaartocht worden toegelaten. Ook op de eigen website staat dat de KNRM gehouden is aan het maximumaantal passagiers.

De afgelopen jaren was het bij sommige reddingstations zo druk dat donateurs lang moesten wachten op hun beurt om mee te varen. De wachtrijen worden vermoedelijk nog langer nu de KNRM het aantal passagiers per tocht gaat beperken. Vooral reddingstations in de Randstad en op toeristische plaatsen waren de afgelopen jaren in trek.

Om de donateurs enigszins voor te bereiden heeft de KNRM op de website een kaart afgedrukt waarop is te zien welke stations jaarlijks rustig, gemiddeld en druk worden bezocht. ,,Dan kunnen mensen een beetje inschatten waar ze het minst lang hoeven te wachten”, zegt De Kroon. Ze roept belangstellenden op in ieder geval op tijd te komen. ,,Dan maak je de meeste kans.”

De KNRM kan overigens nooit beloven dat de vaartochten doorgaan. Het weer of een echte alarmering kunnen roet in het eten gooien, aldus De Kroon.

In Fryslân gaan op 11 mei acht KNRM-stations open voor het publiek: Ameland-Ballum, Harlingen, Hindeloopen, Lemmer, Schiermonnikoog-Veerdam, Terschelling-Paal 8, Terschelling-West en Vlieland.

Drukke stations

Twee van deze stations kregen de afgelopen jaren bovengemiddeld veel bezoekers tijdens de reddingbootdagen: Ameland-Ballum en Vlieland. De andere stations vielen in de categorie gemiddeld.

De reddingbootdag trekt gemiddeld twintigduizend bezoekers. Of dat aantal dit keer weer wordt gehaald is de vraag, zegt De Kroon. ,,Meestal plannen we de open dag in de meivakantie. Dat kon dit keer niet vanwege Koningsdag en 4 mei. We moeten even afwachten welk effect dat heeft.”

Bron