De bochtafsnijding bij Holwerd is klaar: je bent nu 3 tot 6 minuten sneller op Ameland

De bochtafsnijding in de vloedgeul bij Holwerd is klaar. De vaarroute is 900 meter korter. Het zal de veerboot een geschatte tijdwinst van drie tot zes minuten opleveren.

Sinds januari is 270.000 kuub zand en slib uitgebaggerd om de doorsteek mogelijk te maken. Rijkswaterstaat hoopt dat er minder baggeronderhoud nodig is, omdat de bochtafsnijding de natuurlijke loop van de geul volgt. Dat moet de doorstroming verbeteren. Maar Rijkswaterstaat houdt wel een slag om de arm: ,,Het gedrag van de Waddenzee is grillig, uit metingen zal moeten blijken of de ontwikkelingen volgens het plan gaan verlopen.’’

Tweede bochtafsnijding

Omdat de veerboot van en naar Ameland al langer met vertragingen kampt, zijn er maatregelen afgesproken om de betrouwbaarheid te verbeteren. Rijkswaterstaat onderzoekt onder andere of er een tweede bochtafsnijding kan komen in de Reegeul, die noordelijker ligt. Het aanvragen van de vergunningen zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

,,Een goede bereikbaarheid is voor Ameland van groot belang’’, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. ,,Met de bochtafsnijding wordt de verbinding tussen Holwerd en Ameland niet alleen betrouwbaarder maar ook sneller.’’

Bron